Prices

2020 


Villa Erika

  01. 01. - 06. 28.
09. 01. - 12. 31.
06. 29. - 08. 30.
Apartman 1 70 EUR 90 EUR
Apartman 2 70 EUR 100 EUR
Apartman 3 40 EUR 50 EUR
Apartman 4 70 EUR 100 EUR
Apartman 5 40 EUR 50 EUR

Podgora

  01. 01. - 06. 28.
09. 01. - 12. 31.
06. 29. - 08. 30.
Apartman 6 70 EUR
(+parking:40 HRK/day)
90 EUR
(+parking:40 HRK/day)
Apartman 7 70 EUR
(+parking:40 HRK/day)
90 EUR
(+parking:40 HRK/day)